Elementy marketingu

NASUWAJĄCE SIĘ WĄTPLIWOŚCI

Wątpliwości nasuwają się zwłas’zcza w odniesieniu do rozróżnienia1 etapów oddziaływania na rynek r oraz włączania do tego procesu problematyki  badań rynko­wych. We współczesnym obrocie zagranicznym poszczególne rodzaje oddziaływania na rynek są stosowane równocześnie; Problem polega na .tym, żeby dotrzeć do adresata wszelkimi możliwymi sposobami ! wpływać nań bezustannie. Jeżeli inne zasady mar­ketingu sąprzestrzegane przez eksportera lub; inne osoby fi­zyczne i prawne sprzedające jego towar na danym rynku, od­działywanie -takie powinno’ być skuteczne. Badania’-rynkowe; jak to już ustaliliśmylwyżej,-w warunkach dynamicznego mar­ketingu prowadzi się w każdej jego fazie,’ a więc również w fa­zie oddziaływania na rynek.