Elementy marketingu

NISKA MARŻA

Również niska jest marża detaliczna, gdyż celem działa­nia, tego rodzaju przedsiębiorstw jest nie tyle maksymalizacja zysku ile raczej działanie na rzecz członków zrzeszenia. W re­zultacie ceny detaliczne sklepów spódzielczych są stosunkowo niskie, , co umożliwia im względnie skuteczne konkurowanie z przedsiębiorstwami. typu – supermarketowego. Czwarty kanał dystrybucji, który ewentualnie może być’wykorzystany przez eksportera na rynku obcym, to własne punkty sprzedaży de­talicznej.  Mimo istnienia odpowiednich warunków sprzedaży,, towar eksportera nie zawsze dotrze do wszystkich ogniw dystrybucji gwarantujących pozyskanie przezeń całej grupy potencjalnych odbiorców.