Elementy marketingu

REKLAMA POCZTOWA

Reklama. pocztowa (direct mail); kierowana  bezpośrednio. do pierwszego odbiorcy towaru jest formą reklamy, która sama już może doprowadzić do zawarcia kontraktu, ale w zasadzie nie powinna spełniać takiego zadania/Celowe zwłaszcza jest jej wy­korzystywanie łącznie z. działalnością akwizycyjną; jako środka poprzedzającego / kontakty . osobiste. v Dzięki indywidualnemu charakterowi’reklama pocztowa umożliwia bowiem stworzenie przychylnej .atmosfery, dla dalszych kontaktów listowych lub osobistych; Ta forma reklamy może być stosowana dla pozdro­wienia i powitania nowych kontrahentów z;okazji pierwszych, zamówień oraz dla utrzymania kontaktu.z nabywcami w czasie poprzedzającym’zawarcie kolejnych kontraktów. Ze względu na te.eechy stosowana, jest szczególnie szeroko w’handlu zagra­nicznym.