Elementy marketingu

SKŁADY KONSYGNACYJNE

Jak ustaliliśmy wyżej, czasami celowe jest tworzenie przez eksportera-składów konsygnacyjnych w kraju importującym, są one w pewnym stopniu jego własnymi przedsiębiorstwami hurtowymi. Z tego rodzaju ogniw dystrybucji korzysta się, jak dotychczas, wyłącznie w krajach kapitalistycznych. Zastosowa­nie staje się celowe w odniesieniu do eksportu w dziedzinach.a) sprzętu inwestycyjnego — maszyn i urządzeń standardo­wych, nie wykonywanych na indywidualne zamówienie inwe­stora oraz wszelkich części zamiennych do maszyn;b)/dóbr konsumpcyjnychtowarów sprzedawanych bezpo­średnio detalistom , lub przedsiębiorstwom typu jsupermarketo- . wego w stanie gotowym do nabycia przez konsumenta lub użyt­kownika.