Elementy marketingu

SKUTECZNE WYPIERANIE

Reklama pocztowa w tym – przypadku skutecznie wspierała reklamę masową, która w tym samym czasie była prowadzona na terenie całego kraju..W odniesieniu do wszyst­kich grup sprzedawanych towarów znajduje reklama pocztowa szerokie zastosowanie jako.forma reklamy na targach i wysta^ wach międzynarodowych. Dotyczy to szczególnie ulotek, cyrku- larzy, folderów i rozkładówek.Reklamę pocztową stosuje się zarówno w obrotach z krajami .kapitalistycznymi, jak i z krajami socjalistycznymi. Podstawo­wym zadaniem dla tego typu reklamy w handlu z krajami so­cjalistycznymi jest przede wszystkim przedstawianie nowych możliwości eksportowych. Szczególnie istotne jest propagowa­nie za pośrednictwem reklamy pocztowej produktów, które do niedawna były przedmiotem importu z/krajów kapitalistycz­nych, a obecnie są produkowane i mogą być eksportowane przez kraj socjalistyczny.