Elementy marketingu

ZAINTERESOWANIE ADRESATA

Zainteresowanie adresata, osiągnięte dzięki umiesz­czeniu na liście jego nazwiska maleje w chwili, kiedy przeko- . nuje się on np., że list jest powielany, a nie pisany na maszynie. Reklama zawarta w takim liście traci,w. ten sposób swoją uni- . kalność. Pan ;*XV, który .w momencie otrzymania listu uważał,że list skierowanyjjest wyłącznie do niego,’przekonuje się,’że jest tylko jedną z Wielu osób, do których zostały wysłane po­dobne pisma. Jego zainteresowanie zawartością listu wynikające z przychylnego nastawienia .do autora; W. momencie, gdy ujrzał na kopercie swoje nazwisko, zaczyna słabnąć. Oprócz pisania listu reklamowego bezpośrednio na maszynie eksporter stara , się przestrzegać jeszcze szereg innych zasad odnoszących się do treści i formy listu reklamowego.