Elementy marketingu

DOKONYWANIE WYBORU

Zadaniem kampanii reklamowej, połączonej z innymi działa­niami o charakterze marketingowym, jest więc z jednej strony przezwyciężanie sił działających przeciwko; dokonaniu przez nabywcę wyboru zgodnego z intencjami nadawcy reklamy, do których należy przeciwstawna działalność konkurencji, zapo- : minanie, odthodzenie nabywców do innych grup w związku ze zmianami w-ich. sytuacji życiowej oraz ubytki spowodowane śmiercią; z drugiej strony ma ona za zadanie przełamywanie w psychice potencjalnych nabywców barier ograniczających ich postępowanie — zgodnie z zamierzeniami nadawcy, rekla­my. Należą do nich nieświadomość, brak i przekonania , do pro­duktu i jego marki oraz brak odpowiednio silnego, impulsu do dokonania określonego wyboru.