Elementy marketingu

PODSTAWOWE ELEMENTY

Te inne, poza sloganem, elementy składające się na podstawową ideę reklamową występują w reklamie telewizyjnej, kinowej i w innych formach reklamy wizualnej, a także w reklamie ra­diowej. W reklamie prasowej, w której najczęściej występuje stosunkowo duża liczba słów w tekście ogłoszenia, są one umieszczane w postaci podtytułów lub odbite przy użyciu innej czcionki itp. Większość specjalistów w dziedzinie reklamy wy­powiada się za wykorzystywaniem jednej tylko idei reklamo­wej przez cały czas trwania kampanii. Jeżeli idea zostaje troskliwie zbadana przed zastosowaniem w skali narodowej . {wybrana spośród szeregu wariantów i sprawdzona w prak­tyce), jej zmiana w czasie prowadzenia kampanii może nieko­rzystnie wpłynąć na skuteczność całej kampanii.