Elementy marketingu

W PRZECIWIEŃSTWIE DO HURTOWNIKÓW

W przeciwieństwie do hurtowników indywidualnych nie związanych bezpośrednio z organizacją sklepów detalicznych, hurtownik spółdzielczy nie oznakowuje towaru własną marką handlową. Może jednak oznakować go nazwą handlową odpowiadającą nazwie zrzesze­nia spółdzielczego. Przy czym sam towar nie jest reklamowany przez zrzeszenie, natomiast może być reklamowana sieć sprze­daży tego zrzeszenia spółdzielczego. Ponieważ czynności doko­nywane przez hurtownika spółdzielczego są,oparte na najniż­szych możliwie kosztach, a reklama nie jest prowadzona przez niego samego, lecz przez zrzeszenie jako takie, jego marża jest niska.