Elementy marketingu

DUŻE ZNACZENIE

Aby list był możliwie najbardziej przekonywającym, dąży się do wyeliminowania oficjalnych zwrotów w rodzaju „spie­szymy poinformować”, „dziękując z góry” itp.Duże znaczenie dla wywarcia odpowiedniego efektu na adre­sacie ma podpis złożony na liście reklamowym. Podpis to drugie po adresie miejsce, na które zwraca uwagę odbiorca listu. Ważne jest, aby składała go odpowiednio ważna osoba w przedsiębior­stwie eksportującym. Najlepiej, I gdy uczyni to dyrektor na­czelny przedsiębiorstwa. Równocześnie z podpisem zauważane jest post scriptum listu, w związku z czym często umieszcza się je celowo i podaje w nim informacje mające największe znaczę-, nie handlowe, nawet jeżeli znalazły się już w treści listu.