Elementy marketingu

NIECELOWE REKLAMOWANIE

Czasami okazuje się niecelowe reklamowanie takiego czy inne­go towaru w określonych dziennikach lub periodykach, na przykład wtedy, gdy okazuje się, że ze względu na rodzaj danej prasy reklamowane są w niej tylko określone grupy towarów (w prasie fachowej towary odpowiadające dziedzinie reprezen­towanej przez dany tytuł) lub gdy czytelnicy danej prasy re­krutują się spośród grup nabywców nie kupujących danego to­waru lub towaru o danej jakości. Czytelnicy stanowiący grupę podstawowych nabywców towarów standardowych tworzą też przeważnie grupę zwolenników określonych tytułów dzienni­ków i periodyków. W związku z tym pewne tytuły osiągają wielokrotnie większe nakłady niż inne i mają odpowiednio duży zasięg geograficzny.