Elementy marketingu

PODZIAŁ PRASY

Najogólniej dzielimy prasę na dzienniki i periodyki. Periodyki są zazwyczaj wydawane na lepszym niż dzienniki papierze i czasem mają usztywnioną okładkę, co przedłuża znacznie czas ich „życia” i ułatwia przechowywanie.Dziennik poranny czyta przeważnie jedna osoba, zazwyczaj mężczyzna,, natomiast dziennik wieczorny jest czytywany z reguły również przez innych członków rodziny. Periodyki o treści ogólnej czyta prze­ważnie cała rodzina. Tego rodzaju informacje pozwalają agen­cjom reklamowym mniej więcej ustalić, do jakiej liczby osób może dotrzeć reklama zamieszczona w określonym środku od­działywania reklamowego. Wystarczy bowiem poznanie prze­ciętnego nakładu określonego rodzaju prasy i przemnożenie go przez współczynnik reprezentujący przeciętną liczbę osób czy­tających jeden egzemplarz.