Elementy marketingu

REKLAMUJĄC SWOJE TOWARY

Ustaliliśmy wyżej, że reklamując swoje towary przy użyciu reklamy pocztowej eksporter stara się uwzględnić pod­stawowe motywy zakupu reklamowanego w ten sposób towaru. ’ Motywy te są w takim przypadku stosunkowo łatwe do określe­nia. Inaczej ma się rzecz w dziedzinie obrotu towarami kon­sumpcyjnymi. Nabywca towaru bieżącej i trwałej konsumpcji posiada zazwyczaj minimalną wiedzę o towarze, który nabywa. , W rezultacie zakup jest często dokonywany na podstawie im­pulsu opierającego się na określonych motywach. Motywy te nie są jednak zawsze tak oczywiste, jak w obrocie surowcami lub sprzętem inwestycyjnym.