Elementy marketingu

WIELKOŚĆ OGŁOSZENIA

Częstotliwość, wielkość ogłoszenia, rodzaje prasy i czas ukazywania się ogłoszeń, które zapewniają największą skuteczność działania, bada agencja zrzeszona prowadząca kampanię. Kiedy nie ma pewności celowego wykorzystania — jako pod­stawy kampanii — jednego środka Oddziaływania reklamowego, agencja podzieli planowane wydatki na szereg takich środków, tak jak to pokazano w przykładzie drugim. Oczywiście wio­dącym ośrodkiem oddziaływania, reklamowego w pierwszym przypadku mogą być nie prasa, lecz telewizja, radio, kino itp., jeżeli z* badań wynika, że w danym przypadku najbardziej się one nadają do tego celu. Pewne podstawowe cechy poszczegól­nych środków oddziaływania reklamowego podamy niżej.